EK Stoneskimming uitgesteld!

Beste Deelnemers, toeschouwers en belangstellende,

Een week voor de uitvoering van het derde Europees Kampioenschap Stoneskimming in Vlaardingen heeft de organisatie besloten het evenement tot nader order uit te stellen. Reden voor uitstel is het tekort aan financiën om een goede derde editie te organiseren. Het is tot op heden niet gelukt om het kleine beetje geld dat er nodig is voor de uitvoering bij elkaar te krijgen. Er zijn, behalve organisator Op Koers! geen sponsoren gevonden om een aantal onvermijdelijke kostenposten te dekken. Hoewel steentjes keilen juist gaat om ‘meer met minder’ en de koppeling met het Zomerterras een mooie synergie geeft, zal er toch enige dekking moeten zijn om het evenement te kunnen organiseren zoals het hoort. We kiezen dan ook voor het later dit jaar nog eens te proberen, in de hoop dat het financieel draagvlak er dan wel is. Het liefst in Vlaardingen, maar als er op een andere locatie meer animo is vanuit bedrijven en overheden om de benodigde kosten te dekken, dan wordt het evenement ergens anders georganiseerd. De normale begroting heeft een dekking van ca. € 9.000 nodig. De volledig uitgeklede versie waarbij zoveel mogelijk ‘geritseld en geregeld’ wordt en het grootste deel van de organisatie op vrijwillige basis geschiedt, heeft een dekkingsbehoefte van € 2.500. Via facebook enwww.stoneskimmingvlaardingen.nl houdt de organisatie iedereen op de hoogte.

Het spijt ons zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen en we bieden deelnemers en toeschouwers die zich er op verheugd hadden onze oprechte excuses aan. We hopen op begrip voor onze beweegredenen en zien iedereen graag in de herkansing ergens dit jaar.

Organisatie EK Stoneskimming 2014

Datum: 05-08-2014