Middelharnis en de Menheerse Werf

Aan het Zuid-Hollandse Haringvliet, een sinds 1970 afgesloten zeearm, ligt de havenplaats Middelharnis. Het is veruit de leukste en best voorziene haven van het watersportparadijs het Haringvliet. Naast een historische havenkom met vele restaurants en café’s, een uitgebreid winkelcentrum en een prachtig Streekmuseum, verbergt dit voormalige vissersdorp ook een unieke maritiem-historische schat. Wie die schat wil vinden moet op twee plaatsen zoeken in Menheerse, zoals de huidige hoofdstad van het eiland Goeree-Overflakkee in de volksmond heet.

11949486_1682917298590453_3051834137759552439_n

Drijvende schat
Vanaf het Haringvliet binnenvarend passeer je in de Buitenhaven een roestige, 27 meter lange, blauwe romp die aan een stel meerpalen naast dSchoon Schip MD10 2014e loswal ligt afgemeerd. Liefhebbers herkennen, ondanks de slechte staat waarin de MD10 ‘Johanna Hendrika ’ zich bevindt, de prachtige lijnen van een volbloed zeilende beugsloep uit 1897. Het drijvende deel van de schat van Menheerse.

De oorsprong van het Havenkanaal
De sluis biedt een smalle doorvaart naar het Havenkanaal, dat
verder landinwaarts eindigt in de oude havenkom van Middelharnis. Het kanaal is vanaf medio 18e eeuw ontstaan door gefaseerde inpoldering vanaf een buitendijks havenhoofd. Nu dus ver landinwaarts, maar ooit de belangrijkste bescherming tegen de zee. Vanaf dit punt zijn de dijken telkens verlegd richting het Haringvliet, het is de echte oorsprong van het Havenkanaal als strijd tegen het water. Varend richting de stadskern is hier nu niets meer van te merken. In alle rust en beschutting glijdt aan stuurboord een langgerekte serie watersportbedrijven voorbij, afgewisseld door hier en daar een vervallen loswal, wat varend erfgoed en veel zeil- en motorjachten.haven4

Sporen uit het verleden
Aan bakboord zijn in de grasbedekte dijk nog de contouren te herkennen van het eeuwenoude jaagpad. Over dit pad trokken mannen en paarden in de hoogtijdagen van
de visserij en handelsvaart de zeegaande schepen vanaf de haven en de kade van het Vingerling naar het havenhoofd. Waar het Havenkanaal eindigt ligt vlak voor de oude havenkom een (nog) niet al te opvallend werfje met een langshelling, een meccanokraan en een grote zwartgeteerde en gepotdekselde houte
n loods: De eeuwenoude voormalige stadstimmerwerf van Middelharnis, opgericht in 1750. Het tweede deel van de schat van Middelharnis heeft zich ook prijs gegeven: de Menheerse Werf.

Menheerse Werf, een cultuurhistorische attractie in ontwikkeling
De Menheerse Werf is een ontwikkelproject van de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Mid-delharnis (SBSM). rijksmonumenteDe algemene doelstelling is het behoud van de eeuwenoude scheepstimmerwerf (incl. twee rijksmonumenten) en het ten volle beleefbaar maken van de mariScheepswerf0007tieme historie, de succesvolle strijd tegen het water, de oorsprong van het Havenkanaal en de historische haven van Middelharnis. Het tentoonstellen en restaureren van de laatst overgebleven beugsloep ter wereld is een belangrijk subdoel van het project Menheerse Werf. De financiële basis werd gelegd d oor subsidies vanuit de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee van de Provincie Zuid-Holland.

De oprichting van de Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis is een initiatief van particulieren Mariska van Gent en Coerd de Heer, de oprichter en eiIMG_0246genaar van bureau Op Koers! te Vlaardingen. Een bureau dat gespecialiseerd is in varend erfgoed, cultuurhistorie in relatie tot (vaar)water en in recreatieve gebiedsontwikkeling op basis van mogelijkheden voor waterrecreatie. De overige bestuursled
en in de stichting hebben een sterke band met varend erfgoed en/of Middelharnis. De basis van het project Menheerse Werf is de restauratie, ontwikkeling en herbestemming van twee en het werfterrein. Daarnaast heeft de SBSM diverse deelprojecten onder handen die samen de Menheerse Werf vormen: de ontwikkeling van een permanente en een mobiele tentoonstelling, de herbestemming van de werfloods tot bezoekerscentrum en tentoonstellingsruimte, het ontwerp en de uitvoering van een kunstwerk als entree tot de werf en de realisering van een edutainmentvoorziening ‘Visserijspeeltuin’.

De Menheerse Werf opent haar poort juni 2016.

d5 d4 d3 d2 d9 d10